biraz

[bi'raz]
s. 片刻, 稍微; 少许, 一点儿; 一会儿: Biraz kağıt verir misin? 你给我一点儿纸好吗?Dili biraz Arapçaya çalıyor. 他说话带有一点儿阿拉伯口音。
is. 少许, 一点儿, 一些: Tarlanın birazını satayım da düğün parası hazır edeyim. 我还是卖掉一些地, 把结婚的钱准备准备吧!
zf. 片刻, 稍微; 少许, 一点儿; 一会儿: Biraz bekle. 请稍候!Kalemini biraz biraz verir misin? 把你的笔给我用一会儿好吗?
◇ \biraz da 多少也是: Onun yükselmesine biraz da ağzının pek oluşu sebep olmuştu. 他得到提升多少也是由于他的嘴严。\biraz olsun 多少, 稍微: Çocuğunun dünyaya gelişi biraz olsun acısını almıştı. 孩子的降生多少减轻了她的痛苦。\biraz önce 刚才: Biraz önce yolunu yitirmiş bir adama rasladık. 刚才我们遇到了一个迷路的人。\biraz sonra 稍后, 马上: Gözlerim kararıyor, biraz sonra yüzükoyun kapaklanacağım gibi. 我的眼前发黑, 仿佛马上就要栽倒。\biraz tuzlayarak dinlemek 不全信: Sen söylediklerini biraz tuzlayarak dinlersen iyi olur. 他的话你最好不要全信。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • biraz — sf. 1) Bir parça, azıcık Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü. F. R. Atay 2) zf. Kısa bir süre için Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra. O. Rifat 3) zf. Az miktarda Dersini biraz biliyor …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BİRAZ — Karşı karşıya kavga etme. Savaşa atılma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan — bu dünya gelip geçicidir, mala mülke fazla değer vermemek gerekir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • accık — biraz, az …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • acıcık — biraz, az …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • dur! (veya durun!) — biraz zaman geçsin anlamıyla cümlelerin başına gelen bir söz Dur! Bu işi ben yaparım. Durun hele, bakalım ne olacak! …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir dirhem et bin ayıp örter — biraz kilo almak pek çok kusuru örter anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nimte — biraz, bir parça …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BABACAN — Biraz kalender davranışlı, cana yakın …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ÂNİF-ÜL BEYÂN — Biraz evvel bildirilen, az önce beyan olunan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İRTİZAH — Biraz bahşiş alma. * Özür dileme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.